სრულდება

  • Finishes

    სრულდება

    ზედაპირული დამუშავება არის სუბსტრატის მასალის ზედაპირი, რომელიც ქმნის პროცესის ზედაპირული ფენის მექანიკური, ფიზიკური და ქიმიური თვისებების მატრიქსს.